//بازدید دکتر انصاری از فرودگاه کیش
بازدید دکتر انصاری از فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۳۲:۵۶

Project Description

بازدید دکتر انصاری از فرودگاه کیش

 دکتر انصاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

۱۵ اسفند ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۲۴