//بازدید دکتر ترکان از فرودگاه جزیره هندورابی
بازدید دکتر ترکان از فرودگاه جزیره هندورابی ۱۳۹۶/۲/۱۴ ۱۲:۳۳:۲۷

Project Description

بازدید دکتر ترکان از فرودگاه جزیره هندورابی

دکتر اکبر ترکان ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از فرودگاه جزیره هندورابی بازدید نمودند.

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد عکس: ۲۴