//بازدید مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت
بازدید مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت ۱۳۹۶/۴/۱۴ ۱۴:۱۰:۴۰

Project Description

بازدید مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت 

مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند. این مجتمع هلی کوپتری در محلی به وسعت ۳۸ هزار متر مربع در حال آماده سازی می باشد. 

۱۴ تیر ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۱۵