Project Description

بازدید مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت 

مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از سایت هلی پورت فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند. این مجتمع هلی کوپتری در محلی به وسعت 38 هزار متر مربع در حال آماده سازی می باشد. 

14 تیر 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 15