//بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه
بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۴۵:۴۲

Project Description

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه

دکتر انصاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه و روند پیشرفت آن بازدید نمودند.

۷  اسفند ۱۳۹۶
عکاس: جعفر همافر
تعداد عکس: ۴۱