بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه

دکتر انصاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه و روند پیشرفت آن بازدید نمودند.

7  اسفند 1396
عکاس: جعفر همافر
تعداد عکس: 41