بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه 

دکتر انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از روند پیشرفت پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش بازدید نمودند.

9  خرداد  1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 31