//بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه ترمینال جدید فرودگاه
بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه ترمینال جدید فرودگاه ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۹:۳۴:۳۹

Project Description

بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از ترمینال جدید فرودگاه 

دکتر انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از روند پیشرفت پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش بازدید نمودند.

۹  خرداد  ۱۳۹۷
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۳۱