بازدید مهندس موسوی از فرودگاه کیش

آقایان موسوی، مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش ؛ یگانه پویا ، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش ، در آستانه سال نو به طور مشترک از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

30 اسفند 1395
عکاس
روابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: 7