بازدید نوروزی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

دکتر مظفری و هیات همراه در آخرین روز سال 97 از فرودگاه بین المللی کیش و نحوه ارایه خدمات به مسافران نوروزی بازدید نمودند.

29 اسفند 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 25