//بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه از واحدهای فرودگاهی
بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه از واحدهای فرودگاهی ۱۳۹۷/۱/۱ ۱۶:۵۶:۲۷

Project Description

 بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه

آقای محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش ضمن بازدید از واحدهای مختلف فرودگاهی و نحوه ارایه خدمات ؛ حلول سال نو را به پرسنل تبریک گفتند.

۱ فروردین ۱۳۹۷
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۴۵