بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش

مدیر و مسئولان اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، در اولین روز سال 98 ، از واحدهای مختلف فرودگاه بازدید و حلول سال نو را تبریک گفتند.

1 فروردین 1398
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 16