//بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه کیش
بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۱/۵ ۹:۳۵:۴۸

Project Description

بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه کیش

دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

۲ فروردین ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: ۲۴