//برگزاری جلسه هماهنگی مانور طرح اضطراری
برگزاری جلسه هماهنگی مانور طرح اضطراری ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۷:۴۳:۳۹

Project Description

جلسه مانور طرح اضطراری

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای مانور مشترک چندجانبه آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور ادارات فرودگاهی و شهری برگزار شد.

۲۸ آذر ۱۳۹۶

عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۹