//برگزاری جلسه کمیته سوانح و حوادث احتمالی ایرشو ۹۷
برگزاری جلسه کمیته سوانح و حوادث احتمالی ایرشو ۹۷ ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۸:۰۹:۵۸

Project Description

برگزاری جلسه کمیته سوانح و حوادث احتمالی ایر شو ۹۷

با توجه به برگزاری نهمین دوره نمایش هوایی در آذرماه سال جاری، جلسه هماهنگی با حضور واحدهای مرتبط با موضوع جستجو، نجات، امداد و اطفا حریق جزیره کیش برگزار گردید.

۱۴ آبان ۱۳۹۷
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۸