Project Description

تقدیر از پرسنل اداره مراقبت پرواز فرودگاه کیش

هم زمان با روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی، از پرسنل اداره مراقبت پرواز تجلیل شد. این مراسم با حضور مدیر کل فرودگاه و معاون عملیات هوانوردی برگزار گردید.

28 مهر 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 7