//تقدیر از پرسنل شبکه پیام های هوانوری
تقدیر از پرسنل شبکه پیام های هوانوری ۱۳۹۶/۲/۲۷ ۱۲:۱۲:۲۴

Project Description

تقدیر از پرسنل اداره پیام های هوانوردی

به مناسبت روز جهانی مخابرات هواپیمایی، مهندس محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش از پرسنل اداره پیام های هوانوردی تقدیر نمود.

۲۷  اردی بهشت ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۸