ثبت رکورد بیشترین پرواز در تاریخ فرودگاه بین المللی کیش

روز جمعه یازدهم فروردین ماه سال نود و شش ، فرودگاه بین المللی کیش با انجام 135 پرواز در یک روز و اعزام و پذیرش 17هزار و 788 نفر مسافر ، بیشترین تعداد نشست و برخاست هواپیما در یک روز را با ایمنی و امنیت کامل به انجام رساند.

11 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 30