//جشن نیمه شعبان در فرودگاه کیش
جشن نیمه شعبان در فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۲/۲۳ ۸:۵۰:۵۰

Project Description

جشن نیمه شعبان

اداره کل فرودگاه بین المللی کیش در شب و روز نیمه شعبان اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از مسافران و ساکنان نمود.

۲۳ اردی بهشت ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۲۶