جشن نیمه شعبان

اداره کل فرودگاه بین المللی کیش در شب و روز نیمه شعبان اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از مسافران و ساکنان نمود.

23 اردی بهشت 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 26