//جلسه ایمنی فرودگاه
جلسه ایمنی فرودگاه ۱۳۹۷/۷/۱۸ ۱۱:۵۷:۳۱

Project Description

جلسه ایمنی فرودگاه کیش

جلسه مربوط به موارد ایمنی فرودگاه بین المللی کیش با حضور مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش و کلیه واحدهای فعال در فرودگاه کیش برگزار گردید.

۱۸  مهر  ۱۳۹۷
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۱۷