//جلسه ایمنی نهمین دوره نمایش هوایی
جلسه ایمنی نهمین دوره نمایش هوایی ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۲:۴۲:۲۷

Project Description

جلسه ایمنی نهمین دوره نمایش هوایی

با توجه به برگزاری ایرشو در روزهای پنجم تا هشتم آذر ماه نود و هفت ، جلسه هماهنگی به منظور افزایش ضریب ایمنی مراسم برگزار شد.

۲۷ آبان ۱۳۹۷
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۱۵