جلسه شورای راهبردی نهمین دوره نمایش هوایی کیش

این جلسه با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه برگزار گردید.

14 آبان 1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 17