جلسه هماهنگی جهت راه اندازی مجتمع هلیکوپتری فرودگاه کیش

اولین جلسه فنی تخصصی در خصوص انجام پروازهای هلی کوپتر در سایت هلی پورت (مجتمع هلی کوپتری) فرودگاه بین المللی کیش با حضور مدیر کل فرودگاه کیش، مدیر و کارشناسان دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، مسوولین و کارشناسان واحدها و شرکت های هلی کوپتری مستقر در کیش برگزار گردید.

14 تیر 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 13