//جلسه هماهنگی جهت راه اندازی مجتمع هلیکوپتری فرودگاه کیش
جلسه هماهنگی جهت راه اندازی مجتمع هلیکوپتری فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۴/۱۴ ۱۶:۳۹:۱۳

Project Description

جلسه هماهنگی جهت راه اندازی مجتمع هلیکوپتری فرودگاه کیش

اولین جلسه فنی تخصصی در خصوص انجام پروازهای هلی کوپتر در سایت هلی پورت (مجتمع هلی کوپتری) فرودگاه بین المللی کیش با حضور مدیر کل فرودگاه کیش، مدیر و کارشناسان دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، مسوولین و کارشناسان واحدها و شرکت های هلی کوپتری مستقر در کیش برگزار گردید.

۱۴ تیر ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۱۳