برگزاری آخرین جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی

آخرین جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی با محوریت هماهنگی جهت ارایه خدمات در تعطیلات نوروزی با حضور مدیر کل فرودگاه و سایر اعضا برگزار شد.

24 اسفند 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 14