//جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی
جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۱۲:۵۴:۳۹

Project Description

جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی

جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی با حضور کلیه نهادها، ایستگاه های شرکت های هواپیمایی و مسوولین واحدها در اداره کل فرودگاه بین المللی کیش برگزار گردید. این جلسه به منظور رفع نواقص و معایب و در راستای افزایش رضایت مندی مسافران و گردشگران برگزار گردید.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۱۲