خلبان شدن یک کودک در آستانه نوروز ۹۶ در فرودگاه کیش

امیر حسین طاهری ، کودک معلول که آرزو داشت خلبان شود ، با همکاری اداره کل فرودگاه بین المللی کیش و شرکت هواپیمایی کیش ایر ، در صندلی خلبان نشست و فضای داخل کاکپیت را تجربه کرد.

27 اسفند 1395
عکاس:
 حسین تهوری
تعداد عکس: 32