انجام دومین پرواز آزمایشی در فرودگاه جزیره هندورابی

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه مدیران شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش از آخرین اقدامات انجام شده در فرودگاه و بندرگاه هندورابی بازدید نمودند. فرودگاه جزیره آرامش ، هندورابی آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی می باشد. 

27 اسفند 1395
عکاس:
 جعفر همافر
تعداد عکس: 26