//روز طبیعت و ترافیک پروازی در فرودگاه بین المللی کیش
روز طبیعت و ترافیک پروازی در فرودگاه بین المللی کیش ۱۳۹۶/۱/۱۵ ۱۸:۵۸:۴۱

Project Description

روز طبیعت و ترافیک پروازی در فرودگاه بین المللی کیش

 فرودگاه بین المللی کیش در روز سیزدهم فرودین ماه شاهد نشست و برخاست ۱۳۶ پرواز و جابجایی ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر مسافر بود.

۱۳ فروردین ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۳۹