روز طبیعت و ترافیک پروازی در فرودگاه بین المللی کیش

 فرودگاه بین المللی کیش در روز سیزدهم فرودین ماه شاهد نشست و برخاست 136 پرواز و جابجایی 17 هزار و 177 نفر مسافر بود.

13 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 39