//سالن ورودی فرودگاه بین المللی کیش
سالن ورودی فرودگاه بین المللی کیش ۱۳۹۶/۱/۲۴ ۱۲:۰۹:۵۵

Project Description

فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش در مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ شاهد بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر به تعداد ۱۷ هزار و ۷۸۸ نفر بود. فیلم مذکور مربوط به ساعت ۱۲ تا ۱۳ روز مذکور در سالن ورودی می باشد.