شور و نشاط نوروزی در سالن ورودی

در سالن ورودی پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی کیش ، برنامه های جذاب و نشاط آوری برای استقبال از مسافران نوروزی در حال انجام است.

10 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 20