//شور و نشاط نوروزی در سالن ورودی
شور و نشاط نوروزی در سالن ورودی ۱۳۹۶/۱/۱۰ ۱۰:۴۴:۳۳

Project Description

شور و نشاط نوروزی در سالن ورودی

در سالن ورودی پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی کیش ، برنامه های جذاب و نشاط آوری برای استقبال از مسافران نوروزی در حال انجام است.

۱۰ فروردین ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۲۰