//عملیات وارسی پروازی (فلایت چک) فرودگاه کیش
عملیات وارسی پروازی (فلایت چک) فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۱۰/۲ ۹:۴۳:۰۷

Project Description

عملیات وارسی پروازی فرودگاه کیش

عملیات وارسی پروازی (فلایت چک ) سامانه های ناوبری هوایی VOR/DME فرودگاه کیش به انجام رسید.

۳۰ آذر ۱۳۹۶
عکاس: معاونت عملیات هوانوردی
تعداد عکس: ۲۱