//مانور طرح اضطراری فرودگاه کیش
مانور طرح اضطراری فرودگاه کیش ۱۳۹۷/۱/۷ ۹:۵۲:۰۵

Project Description

مانور مشترک آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور واحدهای فرودگاهی و شهری در دی ماه ۹۶ در فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.