//مانور طرح اضطراری فرودگاه کیش
مانور طرح اضطراری فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۱:۰۵

Project Description

برگزاری مانور طرح اضطراری فرودگاه بین المللی کیش

مانور دوسالانه فرودگاه بین المللی کیش با محوریت آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور واحدهای فرودگاهی و شهری در فرودگاه کیش برگزار شد.

۱۸ دی ماه ۱۳۹۶
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۳۶