مراسم کلنگ زنی ایستگاه سوخت فرودگاه

مراسم کلنگ زنی فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه با حضور وزیر کشاورزی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به انجام رسید.

10  اسفند 1396
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 35