//مراسم کلنگ زنی سوخت رسانی فرودگاه
مراسم کلنگ زنی سوخت رسانی فرودگاه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۰:۴۳:۲۱

Project Description

مراسم کلنگ زنی ایستگاه سوخت فرودگاه

مراسم کلنگ زنی فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه با حضور وزیر کشاورزی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به انجام رسید.

۱۰  اسفند ۱۳۹۶
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۳۵