مسافران ورودی در دومین روز نوروز 97

فرودگاه کیش با جرای برنامه های شاد و متنوع به استقبال مسافران نوروزی در ترمینال ورودی پروازهای داخلی رفته است.

2 فروردین 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 30