معاینه پزشکی مسافران خارجی در فرودگاه کیش

در راستای اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، تیم پزشکی مرکز توسعه سلامت کیش در فرودگاه کیش مستقر و در حال بررسی وضعیت مسافران خارجی می باشند.

7 اسفند 1398
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 7