نخستین روز ایر شو سال 97 در فرودگاه کیش

5 آذر 1397