//هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز در سه ماه اول سال ۹۶
هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز در سه ماه اول سال ۹۶ ۱۳۹۶/۴/۸ ۱۱:۵۴:۰۷

Project Description

هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز توسط برج مراقبت پرواز

اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش در فصل بهار سال جاری ، به ۶۶۳۹ نشست و برخاست هواپیمای مسافری، سرویس هوانوردی ارایه نموده است.

۸ تیر ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۲۳