//ورود اولین گروه از هواپیماها جهت نهمین دوره نمایش هوایی
ورود اولین گروه از هواپیماها جهت نهمین دوره نمایش هوایی ۱۳۹۷/۸/۳۰ ۲۰:۲۲:۵۲

Project Description

نهمین دوره نمایش هوایی کیش

اولین گروه از هواپیماها برای شرکت در نهمین دوره نمایش هوایی ، وارد فرودگاه کیش شدند.

۳۰  آبان ۱۳۹۷
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۲۷