//جلسه معرفی سیستم جدید پذیرش مسافر
جلسه معرفی سیستم جدید پذیرش مسافر ۱۳۹۶/۲/۱۹ ۹:۵۹:۵۹

Project Description

جلسه معرفی سیستم جدید پذیرش مسافر

اولین جلسه بررسی ، بحث و تبادل نظر در خصوص سیستم جدید پذیرش مسافر در فرودگاه بین المللی کیش با حضور مهندس محمدی مدیر کل فرودگاه، کارشناسان حوزه آی تی و مسوولین واحدها در دفتر مدیر کل فرودگاه برگزار گردید.

۱۹ اردی بهشت ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۶