بازگشت کیشوندان از تعطیلات نوروزی

تدابیر لازم به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، هم چنان در فرودگاه کیش در حال اجرا می باشد.

31 فروردین 1399
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 26