//بهره برداری از پایانه جدید فرودگاهی کیش تا سال آینده
بهره برداری از پایانه جدید فرودگاهی کیش تا سال آینده ۱۳۹۶/۴/۴ ۱۱:۴۳:۱۱

Project Description

بهره برداری از پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش تا یک سال آینده

پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت چهار میلیون مسافر در سال ، تا شهریور ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

۳ تیر ۱۳۹۶
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۱۱