يکشنبه ، 14 تير ، 1394 07:10 English
29°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7062F100یک شنبه07:30بندر عباسدر حال سوار شدن از درب خروج(1)-تشخيص هويت
زاگرس4005A320یک شنبه09:45اصفهانطبق برنامه
کيش اير7142MD82یک شنبه09:45دبيطبق برنامه
آسمان3849AT72یک شنبه11:10بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7130MD82یک شنبه12:45دبيطبق برنامه
آسمان3855AT72یک شنبه14:00بوشهرطبق برنامه
زاگرس4050A320یک شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054MD82یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7422MD82یک شنبه16:00اصفهانطبق برنامه
کيش اير7134MD82یک شنبه16:15دبيطبق برنامه
اير تور8097MD83یک شنبه16:25تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100یک شنبه16:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7024MD83یک شنبه16:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7460F100یک شنبه17:15شيرازطبق برنامه
آسمان3846AT72یک شنبه18:10شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/04/14 07:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما