يکشنبه ، 11 مرداد ، 1394 10:44 English
36°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
آسمان3849AT72یک شنبه11:10بندر عباسپذيرش مسافر در ميز (3)-
زاگرس4004A320یک شنبه12:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7130MD82یک شنبه12:45دبيطبق برنامه
آسمان3840F100یک شنبه12:50شيرازطبق برنامه
نفت2588FA50یک شنبه13:35عسلويهطبق برنامه
آسمان3846AT72یک شنبه14:10شيرازطبق برنامه
زاگرس4050A320یک شنبه14:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4008MD82یک شنبه14:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7054MD82یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7460F100یک شنبه15:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7422MD82یک شنبه16:00اصفهانطبق برنامه
نفت2628FA50یک شنبه16:15اهوازطبق برنامه
کيش اير7134MD82یک شنبه16:15دبيطبق برنامه
اير تور8097MD83یک شنبه16:25تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100یک شنبه16:30تهرانطبق برنامه
ماهان1042AB4یک شنبه16:40تهرانطبق برنامه
ماهان4598A310یک شنبه16:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7024MD83یک شنبه17:30تهرانطبق برنامه
آسمان3848AT72یک شنبه18:05شيرازطبق برنامه
ايران اير351F100یک شنبه18:25تهرانطبق برنامه
کيش اير7052MD83یک شنبه19:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4070A320یک شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7138MD82یک شنبه20:45دبيطبق برنامه
تابان6262MD82یک شنبه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7452MD82یک شنبه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7080MD82یک شنبه22:00تهرانطبق برنامه
آسمان3896AT72یک شنبه22:00شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/05/11 10:35
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما