چهارشنبه ، 4 آذر ، 1394 05:37 English
25°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7436F100چهار شنبه07:00رشتطبق برنامه
کيش اير7142MD82چهار شنبه08:45دبيطبق برنامه
کيش اير7460F100چهار شنبه09:00شيرازطبق برنامه
زاگرس4005MD82چهار شنبه09:45اصفهانطبق برنامه
آسمان3849AT72چهار شنبه11:10بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7130MD82چهار شنبه11:35دبيطبق برنامه
زاگرس4004MD82چهار شنبه12:20تهرانطبق برنامه
معراج2819A320چهار شنبه12:30تهرانطبق برنامه
اير تور8097MD83چهار شنبه14:00تهرانطبق برنامه
آسمان3846AT72چهار شنبه14:10شيرازطبق برنامه
زاگرس4008MD82چهار شنبه14:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7054MD82چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
اير تور917MD82چهار شنبه14:45اهوازطبق برنامه
زاگرس4050MD83چهار شنبه14:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7422MD82چهار شنبه15:00اصفهانطبق برنامه
کيش اير7024MD82چهار شنبه15:30تهرانطبق برنامه
نفت2628FA50چهار شنبه15:30اهوازطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245FA50چهار شنبه16:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7428MD82چهار شنبه16:45تهرانطبق برنامه
ماهان1042AB6چهار شنبه17:10تهرانطبق برنامه
کيش اير7452MD82چهار شنبه17:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/09/04 05:45
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما