پنجشنبه ، 28 فروردين ، 1393 22:55
28°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7080MD82پنج شنبه23:00تهراندر حال سوار شدن از درب خروج(3)-
زاگرس4005MD82جمعه09:00اصفهانطبق برنامه
کيش اير7420F100جمعه09:05يزدطبق برنامه
کيش اير7024MD83جمعه10:00تهرانلغو شد
کيش اير7470F100جمعه10:30کرمانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/01/28 22:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما