جمعه ، 8 اسفند ، 1393 09:24 English
20°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7072MD83جمعه09:45مشهدپذيرش مسافر در ميز (7)-تشخيص هويت
زاگرس4008MD82جمعه10:00مشهدپذيرش مسافر در ميز (5)-تشخيص هويت
کيش اير7420F100جمعه10:35يزدپذيرش مسافر در ميز (6)-
کيش اير7428F100جمعه11:15تهرانطبق برنامه
اترک1906A321جمعه11:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7422MD82جمعه11:45اصفهانطبق برنامه
ماهان1045AB4جمعه12:45مشهدطبق برنامه
معراج2819AB4جمعه14:15تهرانطبق برنامه
نفت2646FK50جمعه14:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7460F100جمعه14:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7054MD82جمعه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7134MD82جمعه15:15دبيطبق برنامه
کيش اير7052MD83جمعه15:30تهرانطبق برنامه
زاگرس4040MD82جمعه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7020MD83جمعه16:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100جمعه16:35تهرانطبق برنامه
تابان6277MD82جمعه17:10اصفهانطبق برنامه
آسمان3896F100جمعه17:35شيرازطبق برنامه
زاگرس4004MD82جمعه17:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7424MD82جمعه18:00تهرانطبق برنامه
نفت2628FK50جمعه18:00اهوازطبق برنامه
کيش اير7060MD83جمعه18:30شيرازطبق برنامه
آتا5222MD83جمعه18:30تهرانطبق برنامه
ماهان1042AB4جمعه19:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7138MD82جمعه19:45دبيطبق برنامه
اترک1911A320جمعه19:50مشهدطبق برنامه
معراج2821AB4جمعه20:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4070MD83جمعه20:15تهرانطبق برنامه
اير تور992MD82جمعه20:40شيرازطبق برنامه
کيش اير7452MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
تابان6262MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
آسمان3806AT72جمعه21:25شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/12/08 09:25
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما