سه شنبه ، 10 شهريور ، 1394 00:13 English
36°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7434F100سه شنبه07:15همدانطبق برنامه
کيش اير7062F100سه شنبه07:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7422MD82سه شنبه09:00اصفهانطبق برنامه
کيش اير7470MD83سه شنبه09:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7142MD82سه شنبه09:45دبيطبق برنامه
زاگرس4005MD82سه شنبه09:45اصفهانطبق برنامه
اير تور917MD88سه شنبه10:00اهوازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/06/10 00:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما