پنجشنبه ، 22 بهمن ، 1394 01:27 English
18°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7096F100پنج شنبه07:00کرمانشاهطبق برنامه
کيش اير7062F100پنج شنبه07:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7142MD82پنج شنبه08:45دبيطبق برنامه
زاگرس4005MD82پنج شنبه09:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7024MD83پنج شنبه10:00تهرانطبق برنامه
آتا5210MD82پنج شنبه10:35تبريزطبق برنامه
آسمان3849AT72پنج شنبه11:15بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7098F100پنج شنبه12:15ساريطبق برنامه
کيش اير7422MD82پنج شنبه12:30اصفهانطبق برنامه
کاسپين045MD82پنج شنبه12:30تهرانطبق برنامه
معراج2819A320پنج شنبه12:30تهرانطبق برنامه
تابان6279MD82پنج شنبه13:10اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/11/22 01:35
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما