جمعه ، 10 مرداد ، 1393 18:20
37°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7460F100جمعه18:45شيرازپذيرش مسافر در ميز (4)-تشخيص هويت
آسمان3896AT72جمعه18:45شيرازپذيرش مسافر در ميز (5)-تشخيص هويت
کيش اير7020F100جمعه19:00تهرانپذيرش مسافر در ميز (2)-تشخيص هويت
کيش اير7424MD82جمعه19:00تهرانپذيرش مسافر در ميز (6)-تشخيص هويت
ايران اير421A320جمعه19:10اصفهانپذيرش مسافر در ميز (1)-
کيش اير7060MD83جمعه19:30شيرازپذيرش مسافر در ميز (3)-
ماهان1042AB4جمعه19:30تهرانپذيرش مسافر در ميز (7)-تشخيص هويت
تابان6277MD82جمعه20:10اصفهاناعلام تاخير(22:15)
زاگرس4083MD82جمعه20:15اهوازطبق برنامه
کيش اير7138MD82جمعه20:45دبيطبق برنامه
تابان6262MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7428F100جمعه22:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7452MD82جمعه22:15تهرانطبق برنامه
آسمان3840F100جمعه22:20شيرازطبق برنامه
آسمان3806AT72جمعه22:35شيرازطبق برنامه
کيش اير7080MD82جمعه23:00تهرانطبق برنامه
ايران اير351A320جمعه23:10تهراناعلام تاخير(00:00)
زاگرس4070MD83جمعه23:59تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/05/10 18:20
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما