شنبه ، 5 تير ، 1395 09:34 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7142MD82شنبه09:45دبيپايان پذيرش مسافر-
زاگرس4005MD82شنبه09:50اصفهاندر حال سوار شدن از درب خروج(3)-
کيش اير7022A320شنبه10:00اصفهانپذيرش مسافر در ميز (17)-تشخيص هويت
کيش اير7020MD83شنبه13:15تهرانطبق برنامه
آتا5222MD83شنبه13:15تهرانطبق برنامه
نفت2530F100شنبه14:00اهوازطبق برنامه
زاگرس4050MD83شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054A320شنبه14:30تهرانطبق برنامه
اير تور917MD82شنبه14:45اهوازطبق برنامه
کيش اير7460MD82شنبه15:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7052MD83شنبه15:30تهرانطبق برنامه
ماهان1042AB4شنبه16:45تهرانطبق برنامه
اير تور8097MD83شنبه18:00تهرانطبق برنامه
آتا5292MD83شنبه18:30مشهدطبق برنامه
زاگرس4070MD83شنبه20:15تهرانطبق برنامه
آسمان3806AT72شنبه20:40شيرازطبق برنامه
کيش اير7138MD82شنبه20:45دبيطبق برنامه
کيش اير7452MD82شنبه21:00تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/04/05 09:30
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما