جمعه ، 2 آبان ، 1393 11:56 English
31°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7072MD83جمعه12:00مشهددر حال سوار شدن از درب خروج(3)-
ماهان1045AB4جمعه12:45مشهدپذيرش مسافر در ميز (7)-تشخيص هويت
کيش اير7422F100جمعه13:00اصفهانپذيرش مسافر در ميز (3)-تشخيص هويت
زاگرس4050A320جمعه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7460F100جمعه14:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7054MD83جمعه14:30تهرانطبق برنامه
نفت2646FK50جمعه14:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7052MD83جمعه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100جمعه16:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7020MD83جمعه16:30تهرانطبق برنامه
آتا5222MD83جمعه16:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7134F100جمعه17:00دبيطبق برنامه
کيش اير7060MD83جمعه17:40شيرازطبق برنامه
زاگرس4004MD82جمعه17:45تهرانطبق برنامه
نفت2628FA50جمعه18:00اهوازطبق برنامه
ايران اير421A320جمعه19:10اصفهانطبق برنامه
آسمان3896AT72جمعه19:25شيرازطبق برنامه
ماهان1042AB4جمعه19:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7138MD82جمعه19:45دبيطبق برنامه
تابان6277MD82جمعه20:10اصفهانطبق برنامه
تابان6262MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7452MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7424MD82جمعه21:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4070A320جمعه22:30تهرانطبق برنامه
آسمان3806AT72جمعه23:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7080MD82جمعه23:00تهرانطبق برنامه
ايران اير351A320جمعه23:10تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/08/02 12:00
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما