پنجشنبه ، 30 دي ، 1395 09:59 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
آتا5210MD82پنج شنبه10:35تبريزپذيرش مسافر در ميز (13)-تشخيص هويت
کيش اير7422A320پنج شنبه11:15اصفهانپذيرش مسافر در ميز (17)-
هواپيمايي قشم1245F100پنج شنبه11:40تهرانطبق برنامه
زاگرس4002MD82پنج شنبه12:00تهرانطبق برنامه
معراج2819A320پنج شنبه12:30تهرانطبق برنامه
آسمان3840AT72پنج شنبه12:40شيرازطبق برنامه
کيش اير7072A321پنج شنبه13:00مشهدطبق برنامه
آتا5222MD83پنج شنبه13:15تهرانطبق برنامه
ایران اير تور8097MD83پنج شنبه14:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4050A320پنج شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054MD82پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7052MD83پنج شنبه15:30تهرانطبق برنامه
نفت2556FK50پنج شنبه15:45بوشهرطبق برنامه
کيش اير7460A320پنج شنبه15:45شيرازطبق برنامه
تابان6264MD82پنج شنبه15:50تهرانطبق برنامه
آتا5292MD83پنج شنبه16:00مشهدطبق برنامه
آسمان3806AT72پنج شنبه16:10شيرازطبق برنامه
ماهان1042AB4پنج شنبه16:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7020MD83پنج شنبه17:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4106A320پنج شنبه17:30مشهدطبق برنامه
تابان6279MD82پنج شنبه17:40اصفهانطبق برنامه
کيش اير7098F100پنج شنبه18:00ساريطبق برنامه
کيش اير7060A320پنج شنبه18:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7024MD83پنج شنبه18:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7424MD82پنج شنبه18:20تهرانطبق برنامه
ماهان1045AB4پنج شنبه19:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7138MD82پنج شنبه19:45دبيطبق برنامه
نفت2628FA50پنج شنبه19:45اهوازطبق برنامه
زاگرس4070A320پنج شنبه20:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/10/30 09:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما