چهارشنبه ، 9 مهر ، 1393 11:39 English
36°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7130MD82چهار شنبه11:45دبيپايان پذيرش مسافر-
کيش اير7422MD82چهار شنبه12:15اصفهانپذيرش مسافر در ميز (6)-
ماهان4595BA11چهار شنبه13:30کرمانطبق برنامه
زاگرس4050MD83چهار شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054MD82چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
نفت2646FA50چهار شنبه14:30بندر عباسطبق برنامه
زاگرس4008MD82چهار شنبه15:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7024MD82چهار شنبه15:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7052MD83چهار شنبه16:00تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100چهار شنبه16:00تهرانطبق برنامه
آسمان3806AT72چهار شنبه16:25شيرازطبق برنامه
کيش اير7028MD83چهار شنبه16:30تهرانطبق برنامه
آتا5222MD83چهار شنبه16:35تهرانطبق برنامه
ماهان1042A320چهار شنبه17:10تهرانطبق برنامه
زاگرس4004MD82چهار شنبه17:45مشهدطبق برنامه
نفت2628FA50چهار شنبه18:00اهوازطبق برنامه
کيش اير7020MD83چهار شنبه18:00تهرانطبق برنامه
ايران اير351MD82چهار شنبه18:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7178F100چهار شنبه19:15ابوظبيطبق برنامه
کيش اير7138MD82چهار شنبه19:45دبيطبق برنامه
آسمان3896AT72چهار شنبه20:10شيرازطبق برنامه
زاگرس4079MD83چهار شنبه20:15کرمانطبق برنامه
تابان6262MD82چهار شنبه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7080MD82چهار شنبه21:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/07/09 11:35
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما