پنجشنبه ، 6 شهريور ، 1393 07:48 English
30°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7096F100پنج شنبه08:00کرمانشاهطبق برنامه
کيش اير7142MD82پنج شنبه09:45دبيطبق برنامه
کيش اير7024MD83پنج شنبه10:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4005MD82پنج شنبه10:00اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/05 22:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما