سه شنبه ، 1 مهر ، 1393 13:49 English
35°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
زاگرس4050MD83سه شنبه14:15تهرانپذيرش مسافر در ميز (7)-اعلام تاخير(14:45)
اترک1911A320سه شنبه14:30مشهدپذيرش مسافر در ميز (3)-تشخيص هويت
کيش اير7054MD82سه شنبه14:30تهرانپذيرش مسافر در ميز (5)-تشخيص هويت
کيش اير7072MD83سه شنبه15:30مشهدطبق برنامه
تابان6264MD82سه شنبه15:45تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100سه شنبه16:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7460F100سه شنبه16:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7134F100سه شنبه16:45دبيطبق برنامه
ماهان1042A320سه شنبه17:10تهرانطبق برنامه
ايران اير421F100سه شنبه17:30اصفهانطبق برنامه
ماهان1045A310سه شنبه17:45مشهدطبق برنامه
زاگرس4004MD82سه شنبه17:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7060MD83سه شنبه18:00شيرازطبق برنامه
تابان6277MD82سه شنبه18:10اصفهانطبق برنامه
آسمان3896AT72سه شنبه18:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7020MD83سه شنبه18:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7138MD82سه شنبه19:45دبيطبق برنامه
زاگرس4070MD83سه شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7052MD83سه شنبه21:15تهرانطبق برنامه
ايران اير351F100سه شنبه21:55تهرانطبق برنامه
نفت2628FA50سه شنبه22:15اهوازطبق برنامه
آسمان3806AT72سه شنبه22:35شيرازطبق برنامه
کيش اير7080MD82سه شنبه23:00تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/07/01 13:45
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما