سه شنبه ، 11 شهريور ، 1393 16:01 English
37°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7052F100سه شنبه16:45تهرانپذيرش مسافر در ميز (4)-
ماهان1042A320سه شنبه17:10تهرانپذيرش مسافر در ميز (2,3)-تشخيص هويت
ايران اير421F100سه شنبه17:30اصفهانطبق برنامه
زاگرس4004MD82سه شنبه17:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7134F100سه شنبه17:45دبيطبق برنامه
کيش اير7072MD83سه شنبه17:50مشهدطبق برنامه
تابان6277MD82سه شنبه18:10اصفهانطبق برنامه
کاسپين043MD82سه شنبه18:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7020MD83سه شنبه18:45تهرانطبق برنامه
آسمان3896AT72سه شنبه18:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7060MD83سه شنبه19:00شيرازطبق برنامه
ماهان1045AB6سه شنبه19:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7138MD82سه شنبه20:45دبيطبق برنامه
کيش اير7460F100سه شنبه21:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7430F100سه شنبه21:00اهوازطبق برنامه
تابان6262MD82سه شنبه21:15تهرانطبق برنامه
ايران اير351F100سه شنبه21:55تهرانطبق برنامه
نفت2628FA50سه شنبه22:15اهوازطبق برنامه
آسمان3806AT72سه شنبه22:35شيرازطبق برنامه
کيش اير7080MD82سه شنبه23:00تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/11 16:00
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما