چهارشنبه ، 1 مرداد ، 1393 02:14
31°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7460F100چهار شنبه09:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7142MD82چهار شنبه09:45دبيطبق برنامه
کيش اير7422F100چهار شنبه10:00اصفهانطبق برنامه
زاگرس4005MD82چهار شنبه10:00اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/04/31 22:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما