دوشنبه ، 13 بهمن ، 1393 02:08 English
20°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7420MD82دو شنبه07:00يزدطبق برنامه
کيش اير7096F100دو شنبه08:00کرمانشاهطبق برنامه
کيش اير7142MD82دو شنبه08:45دبيطبق برنامه
هواپيمايي قشم1287F100دو شنبه09:15اصفهانطبق برنامه
زاگرس4005MD82دو شنبه09:45اصفهانطبق برنامه
کيش اير7024MD83دو شنبه10:00تهرانطبق برنامه
آتا5210MD82دو شنبه10:55تبريزطبق برنامه
کيش اير7418F100دو شنبه11:00يزدطبق برنامه
کيش اير7422F100دو شنبه13:10اصفهانطبق برنامه
کيش اير7028MD83دو شنبه13:30تهرانطبق برنامه
آتا5292MD83دو شنبه13:50مشهدطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/11/13 02:05
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما