دوشنبه ، 8 شهريور ، 1395 19:07 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
نفت2628FA50دو شنبه19:45اهوازپذيرش مسافر در ميز (4)-تشخيص هويت
آسمان3840AT72دو شنبه20:00شيرازاعلام تاخير(21:40)
زاگرس4070A320دو شنبه20:15تهرانپذيرش مسافر در ميز (9)-
کيش اير7138MD82دو شنبه20:15دبيپذيرش مسافر در ميز (3)-
کيش اير7452MD82دو شنبه21:15تهراناعلام تاخير(00:00)
کيش اير7080MD82دو شنبه22:00تهراناعلام تاخير(23:00)
آخرین بروز رسانی در 1395/06/08 19:05
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما