سه شنبه ، 10 اسفند ، 1395 04:33 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7062F100سه شنبه07:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7434A321سه شنبه07:45همدانطبق برنامه
کيش اير7418A321سه شنبه08:00تبريزطبق برنامه
کيش اير7470A320سه شنبه08:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7142MD82سه شنبه08:45دبيطبق برنامه
زاگرس4005A320سه شنبه09:30اصفهانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245FA50سه شنبه11:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7060MD83سه شنبه12:00شيرازطبق برنامه
کاسپين045MD82سه شنبه12:35تهرانطبق برنامه
معراج2819A320سه شنبه12:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7072MD83سه شنبه13:00مشهدطبق برنامه
آتا5222MD83سه شنبه13:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7024A321سه شنبه13:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7460A320سه شنبه13:30شيرازطبق برنامه
اترک1906A320سه شنبه14:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4050A320سه شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054A320سه شنبه14:30تهرانطبق برنامه
آسمان3846AT72سه شنبه15:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7422F100سه شنبه15:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7138MD82سه شنبه15:15دبيطبق برنامه
آتا5292MD83سه شنبه15:20مشهدطبق برنامه
تابان6264MD82سه شنبه15:45تهرانطبق برنامه
آسمان3806F100سه شنبه16:25شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/12/10 04:30
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما