پنجشنبه ، 7 خرداد ، 1394 08:18 English
29°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7422MD82پنج شنبه09:00اصفهانپذيرش مسافر در ميز (7)-
کيش اير7142MD82پنج شنبه09:45دبيپذيرش مسافر در ميز (3)-
کيش اير7024MD82پنج شنبه10:00تهرانطبق برنامه
آتا5210MD82پنج شنبه10:35تبريزطبق برنامه
کيش اير7098F100پنج شنبه12:45ساريطبق برنامه
آسمان3840AT72پنج شنبه14:10شيرازطبق برنامه
زاگرس4050MD83پنج شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054MD82پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6279MD82پنج شنبه15:10اصفهانطبق برنامه
ماهان1045AB4پنج شنبه15:15مشهدطبق برنامه
کيش اير7134MD82پنج شنبه15:55دبيطبق برنامه
اير تور8097MD83پنج شنبه16:15تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100پنج شنبه16:30تهرانطبق برنامه
ماهان1042AB4پنج شنبه16:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7050MD82پنج شنبه17:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7430F100پنج شنبه17:15اهوازطبق برنامه
آسمان3846F100پنج شنبه17:25شيرازطبق برنامه
تابان6274MD82پنج شنبه17:30مشهدطبق برنامه
نفت2529F100پنج شنبه17:30قشمطبق برنامه
کيش اير7460F100پنج شنبه18:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7052MD83پنج شنبه19:30تهرانطبق برنامه
آتا5292MD83پنج شنبه19:30مشهدطبق برنامه
آسمان3806AT72پنج شنبه20:00شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/03/07 08:20
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما