دوشنبه ، 15 آذر ، 1395 07:54 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
کيش اير7142MD82دو شنبه08:45دبيپايان پذيرش مسافر-
ماهان4595BA11دو شنبه09:15کرمانپذيرش مسافر در ميز (9)-
زاگرس4005A320دو شنبه09:30اصفهانطبق برنامه
کيش اير7422A320دو شنبه10:00اصفهانطبق برنامه
آتا5210MD82دو شنبه10:35تبريزطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100دو شنبه11:50تهرانطبق برنامه
ماهان1045AB4دو شنبه12:00مشهدطبق برنامه
معراج2819A320دو شنبه12:30تهرانطبق برنامه
کاسپين6981MD82دو شنبه12:40تهرانطبق برنامه
آسمان3806AT72دو شنبه12:50شيرازطبق برنامه
ایران اير تور8097MD83دو شنبه13:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7072MD83دو شنبه13:05مشهدطبق برنامه
آتا5222MD83دو شنبه13:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7460A320دو شنبه13:30شيرازطبق برنامه
زاگرس4002A320دو شنبه13:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4050A320دو شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7054MD82دو شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7024A320دو شنبه14:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7060F100دو شنبه15:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7052MD83دو شنبه15:30تهرانطبق برنامه
تابان6264MD82دو شنبه15:45تهرانطبق برنامه
نفت2556FK50دو شنبه15:50بوشهرطبق برنامه
آسمان3846AT72دو شنبه16:00شيرازطبق برنامه
ماهان1042AB4دو شنبه16:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4106A320دو شنبه17:30مشهدطبق برنامه
تابان6279MD82دو شنبه17:40اصفهانطبق برنامه
کيش اير7098F100دو شنبه18:00ساريطبق برنامه
کيش اير7452A320دو شنبه18:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7138MD82دو شنبه19:45دبيطبق برنامه
نفت2628FA50دو شنبه19:50اهوازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/09/15 07:50
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما