سه شنبه ، 10 اسفند ، 1395 04:17 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
عنوان ماژول

پارکینگ فرودگاه بین المللی کیش دارای ظرفیت 200 جای پارک خودرو می باشد. همچنین جایگاه تشریفات CIP دارای پارکینگ اختصاصی می باشد.

 

نرخ استفاده از پارکینگ

تعرفه جهت هر خودرو ، ورودی تا 3 ساعت

4000 ریال

هر ساعت مازاد بر 3 ساعت

1000 ریال

هر روز ( 24 ساعت )

20000 ریال

 

مشاهده محل پارکینگ خودروها بر روی نقشه فرودگاه

 

 
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما