چهارشنبه ، 5 آبان ، 1395 10:56 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7143MD82چهار شنبه11:15دبيطبق برنامه
کيش اير7421A320چهار شنبه11:15يزداعلام ورود(11:15)
زاگرس4049A320چهار شنبه11:20تهراناعلام ورود(11:33)
آتا5221MD82چهار شنبه12:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4004MD82چهار شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100چهار شنبه14:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7023A320چهار شنبه15:15اصفهانطبق برنامه
ایران اير تور8096MD83چهار شنبه15:20تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4چهار شنبه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100چهار شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7437A320چهار شنبه17:00رشتطبق برنامه
کيش اير7073MD83چهار شنبه17:40مشهدطبق برنامه
کيش اير7423MD82چهار شنبه17:45اصفهانطبق برنامه
زاگرس4071A320چهار شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82چهار شنبه19:00تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4چهار شنبه19:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7453A320چهار شنبه20:15تهرانطبق برنامه
معراج2820A320چهار شنبه20:45مشهدطبق برنامه
کيش اير7061MD83چهار شنبه21:00شيرازطبق برنامه
آسمان3805AT72چهار شنبه21:10شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82چهار شنبه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7029MD83چهار شنبه22:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/08/05 10:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما