شنبه ، 3 آبان ، 1393 16:07 English
32°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4003MD82شنبه16:45تهراناعلام ورود(16:45)
کيش اير7413F100شنبه17:30اراکطبق برنامه
کيش اير7179F100شنبه17:30ابوظبيطبق برنامه
کيش اير7135MD82شنبه17:45دبيطبق برنامه
آسمان3895AT72شنبه18:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7081MD82شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83شنبه19:15تهرانطبق برنامه
تابان6261MD82شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7417F100شنبه21:30اصفهانطبق برنامه
کيش اير7025MD83شنبه21:45تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72شنبه21:55شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82شنبه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7029MD83شنبه22:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/08/03 16:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما