شنبه ، 2 خرداد ، 1394 07:11 English
26°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82شنبه08:05تهرانطبق برنامه
اير تور916MD82شنبه10:15اهوازطبق برنامه
کيش اير7029MD83شنبه10:25تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82شنبه11:50دبيطبق برنامه
معراج2818AB4شنبه13:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83شنبه13:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7053MD83شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82شنبه15:15دبيطبق برنامه
اير تور8096MD83شنبه15:25تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4شنبه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100شنبه15:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100شنبه16:15بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7435F100شنبه16:30همدانطبق برنامه
زاگرس4003MD82شنبه16:45تهرانطبق برنامه
آسمان3895F100شنبه18:05شيرازطبق برنامه
آتا5291MD82شنبه18:40مشهدطبق برنامه
کيش اير7135MD82شنبه18:45دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/03/02 07:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما