يکشنبه ، 10 اسفند ، 1393 18:33 English
20°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7081MD82یک شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83یک شنبه19:15تهرانطبق برنامه
اير تور993MD82یک شنبه19:40شيرازطبق برنامه
تابان6261MD82یک شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82یک شنبه20:55تهرانطبق برنامه
زاگرس4080MD83یک شنبه21:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7461F100یک شنبه21:45شيرازطبق برنامه
آسمان3895AT72یک شنبه22:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82یک شنبه23:59دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/12/10 18:30
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما