يکشنبه ، 8 شهريور ، 1394 03:58 English
32°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82یک شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83یک شنبه09:00تهرانطبق برنامه
آسمان3845AT72یک شنبه10:35شيرازطبق برنامه
کيش اير7143MD82یک شنبه12:15دبيطبق برنامه
آسمان3839AT72یک شنبه12:20شيرازطبق برنامه
نفت2629FA50یک شنبه13:15اهوازطبق برنامه
آسمان3850AT72یک شنبه13:25بندر عباسطبق برنامه
زاگرس4007MD82یک شنبه13:30مشهدطبق برنامه
زاگرس4064MD82یک شنبه13:50اراکطبق برنامه
کيش اير7053MD83یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82یک شنبه15:15دبيطبق برنامه
ماهان1043AB4یک شنبه15:30تهرانطبق برنامه
نفت2589FA50یک شنبه15:45عسلويهطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100یک شنبه15:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/06/08 03:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما