چهارشنبه ، 12 فروردين ، 1394 02:29 English
24°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82چهار شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83چهار شنبه09:00تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1286F100چهار شنبه09:05اصفهانطبق برنامه
معراج2818A320چهار شنبه09:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4039A320چهار شنبه11:15تهرانطبق برنامه
آتا5221MD83چهار شنبه11:35تهرانطبق برنامه
ماهان4594B105چهار شنبه12:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7143MD83چهار شنبه12:15دبيطبق برنامه
کيش اير7437MD83چهار شنبه12:25رشتطبق برنامه
زاگرس4006MD82چهار شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
آتا5219MD82چهار شنبه13:15تهرانطبق برنامه
اير تور8020MD82چهار شنبه13:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100چهار شنبه13:45بندر عباسطبق برنامه
نفت2629FA50چهار شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82چهار شنبه14:00مشهدطبق برنامه
اير تور993MD82چهار شنبه14:15شيرازطبق برنامه
ماهان1043B744چهار شنبه14:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/01/12 02:30
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما