پنجشنبه ، 11 تير ، 1394 09:48 English
31°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آسمان3850AT72پنج شنبه10:00بندر عباسنشست(09:41)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)
نفت2531F100پنج شنبه10:55اهوازطبق برنامه
کيش اير7097F100پنج شنبه11:25کرمانشاهطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه12:10اصفهانطبق برنامه
کيش اير7143MD82پنج شنبه12:15دبيطبق برنامه
ماهان1044A310پنج شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7053MD83پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
اير تور8096MD83پنج شنبه15:15تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB6پنج شنبه15:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83پنج شنبه15:35تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100پنج شنبه15:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100پنج شنبه16:30بندر عباسطبق برنامه
تابان6273MD82پنج شنبه16:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7099F100پنج شنبه17:15ساريطبق برنامه
کيش اير7135MD82پنج شنبه18:45دبيطبق برنامه
کيش اير7081MD82پنج شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071A320پنج شنبه19:15تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72پنج شنبه19:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7423F100پنج شنبه19:45اصفهانطبق برنامه
کيش اير7453MD82پنج شنبه20:15تهرانطبق برنامه
تابان6261MD82پنج شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100پنج شنبه20:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7431F100پنج شنبه20:30اهوازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/04/11 09:50
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما