سه شنبه ، 8 تير ، 1395 21:14 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
نفت2629FK50سه شنبه21:15اهوازاعلام ورود(21:05)
ايران اير420MD82سه شنبه21:25اصفهاناعلام تاخير(22:55)
کيش اير7461MD82سه شنبه22:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7025A320سه شنبه23:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82سه شنبه23:15دبيطبق برنامه
کيش اير7429F100سه شنبه23:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7055MD82چهار شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83چهار شنبه08:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/04/08 21:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما