چهارشنبه ، 11 آذر ، 1394 05:00 English
22°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82چهار شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83چهار شنبه09:00تهرانطبق برنامه
آسمان3845AT72چهار شنبه10:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7143MD83چهار شنبه11:15دبيطبق برنامه
معراج2818A320چهار شنبه11:30تهرانطبق برنامه
زاگرس4006MD82چهار شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
اير تور8096MD83چهار شنبه13:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4007MD82چهار شنبه13:30مشهدطبق برنامه
آسمان3850AT72چهار شنبه13:30بندر عباسطبق برنامه
اير تور916MD82چهار شنبه14:00اهوازطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
نفت2629FA20چهار شنبه14:45اهوازطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244FA50چهار شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100چهار شنبه15:45شيرازطبق برنامه
ماهان1043AB4چهار شنبه15:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7437F100چهار شنبه16:15رشتطبق برنامه
کيش اير7029MD83چهار شنبه16:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/09/11 05:00
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما