چهارشنبه ، 9 مهر ، 1393 03:23 English
30°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82چهار شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83چهار شنبه09:05تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82چهار شنبه11:15دبيطبق برنامه
ماهان4594BA11چهار شنبه12:30مشهدطبق برنامه
زاگرس4006MD82چهار شنبه13:25اصفهانطبق برنامه
نفت2629FA50چهار شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82چهار شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7131MD82چهار شنبه14:15دبيطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100چهار شنبه15:10تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/07/09 03:20
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما