چهارشنبه ، 6 مرداد ، 1395 12:11 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آتا5221MD83چهار شنبه12:15تهراناعلام ورود(12:30)
کيش اير7143MD82چهار شنبه12:15دبيطبق برنامه
زاگرس4004MD82چهار شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7423A321چهار شنبه13:30اصفهانطبق برنامه
کيش اير7421A320چهار شنبه14:15يزدطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100چهار شنبه14:30بندر عباسطبق برنامه
تابان6263MD82چهار شنبه14:45تهرانطبق برنامه
اير تور8096MD83چهار شنبه15:20تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4چهار شنبه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244FA50چهار شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7437MD83چهار شنبه16:45رشتطبق برنامه
کيش اير7023MD83چهار شنبه16:45اصفهانطبق برنامه
کيش اير7431F100چهار شنبه18:30اهوازطبق برنامه
زاگرس4071MD83چهار شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82چهار شنبه19:00تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4چهار شنبه19:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7453MD82چهار شنبه20:15تهرانطبق برنامه
معراج2820AB4چهار شنبه20:45تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72چهار شنبه21:10شيرازطبق برنامه
کيش اير7073MD83چهار شنبه22:20مشهدطبق برنامه
کيش اير7461MD82چهار شنبه22:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7061MD83چهار شنبه23:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82چهار شنبه23:15دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/05/06 12:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما