سه شنبه ، 7 مرداد ، 1393 17:12
36°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کاسپين044MD82سه شنبه17:15تهراناعلام ورود(17:45)
نفت2647FK50سه شنبه17:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7453MD82سه شنبه18:00تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72سه شنبه18:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7081MD82سه شنبه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100سه شنبه19:15شيرازطبق برنامه
زاگرس4071MD83سه شنبه19:15تهرانطبق برنامه
معراج2815A320سه شنبه20:15اصفهانطبق برنامه
تابان6261MD82سه شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7029F100سه شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7073MD83سه شنبه20:25مشهدطبق برنامه
کيش اير7425F100سه شنبه21:15تهرانطبق برنامه
ايران اير420F100سه شنبه21:20اصفهانطبق برنامه
آسمان3805AT72سه شنبه21:55شيرازطبق برنامه
کيش اير7025MD83سه شنبه22:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7061MD83سه شنبه22:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82سه شنبه23:15دبيطبق برنامه
کيش اير7401F100سه شنبه23:30آبادانطبق برنامه
زاگرس4084MD82سه شنبه23:59اهوازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/05/07 17:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما