يکشنبه ، 5 بهمن ، 1393 07:14 English
16°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82یک شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83یک شنبه09:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071A320یک شنبه10:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82یک شنبه10:45دبيطبق برنامه
ماهان4594AB4یک شنبه12:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7063F100یک شنبه12:00بندر عباسطبق برنامه
زاگرس4006MD82یک شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7091MD82یک شنبه13:30عسلويهطبق برنامه
نفت2629FA50یک شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82یک شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7131MD82یک شنبه14:00دبيطبق برنامه
کيش اير7053MD83یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82یک شنبه14:45تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100یک شنبه15:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83یک شنبه16:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4003MD82یک شنبه17:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7437F100یک شنبه17:10رشتطبق برنامه
ايران اير350F100یک شنبه17:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7135MD82یک شنبه17:45دبيطبق برنامه
کيش اير7029MD83یک شنبه18:15تهرانطبق برنامه
آسمان3845AT72یک شنبه18:20شيرازطبق برنامه
کيش اير7423MD82یک شنبه18:30اصفهانطبق برنامه
اترک1912A320یک شنبه18:50مشهدطبق برنامه
کيش اير7081MD82یک شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4015MD82یک شنبه19:15تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/11/05 07:15
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما