يکشنبه ، 31 فروردين ، 1393 02:56
26°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82یک شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83یک شنبه09:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7455F100یک شنبه11:20تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100یک شنبه12:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7143MD82یک شنبه12:15دبيطبق برنامه
زاگرس4006MD82یک شنبه13:25اصفهانطبق برنامه
کاسپين044MD82یک شنبه13:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4007MD82یک شنبه14:00مشهدطبق برنامه
تابان6263MD82یک شنبه14:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/01/31 02:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما