پنجشنبه ، 30 دي ، 1395 10:00 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7431A320پنج شنبه10:15اهوازاعلام ورود(10:25)
زاگرس4003MD82پنج شنبه10:15تهراناعلام ورود(10:15)
هواپيمايي قشم1244F100پنج شنبه11:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82پنج شنبه11:15دبيطبق برنامه
معراج2818A320پنج شنبه11:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7425MD82پنج شنبه11:45تهرانطبق برنامه
آسمان3839AT72پنج شنبه12:10شيرازطبق برنامه
آتا5221MD83پنج شنبه12:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4004A320پنج شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
ایران اير تور8096MD83پنج شنبه13:15تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7053MD83پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7423A320پنج شنبه14:45اصفهانطبق برنامه
آتا5291MD83پنج شنبه15:10مشهدطبق برنامه
نفت2629FA50پنج شنبه15:15اهوازطبق برنامه
ماهان1043AB4پنج شنبه15:30تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72پنج شنبه15:40شيرازطبق برنامه
کيش اير7063F100پنج شنبه15:45بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7021MD83پنج شنبه16:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4107A320پنج شنبه16:30مشهدطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه16:40اصفهانطبق برنامه
کيش اير7097A320پنج شنبه17:20کرمانشاهطبق برنامه
کيش اير7073A321پنج شنبه17:35مشهدطبق برنامه
ماهان1044AB4پنج شنبه17:45مشهدطبق برنامه
کيش اير7081MD82پنج شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071A320پنج شنبه19:10تهرانطبق برنامه
نفت2557FK50پنج شنبه19:15بوشهرطبق برنامه
کيش اير7061A320پنج شنبه20:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7453MD82پنج شنبه21:15تهرانطبق برنامه
معراج2820A320پنج شنبه21:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/10/30 09:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما