سه شنبه ، 9 شهريور ، 1395 11:46 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7143MD82سه شنبه12:00دبياعلام ورود(11:52)
آتا5221MD83سه شنبه12:15تهراناعلام ورود(12:08)
زاگرس4004A320سه شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7419A320سه شنبه13:45تبريزطبق برنامه
آسمان3805AT72سه شنبه14:10شيرازطبق برنامه
کيش اير7053MD83سه شنبه14:30تهرانطبق برنامه
آتا5291MD83سه شنبه14:30مشهدطبق برنامه
معراج2820AB4سه شنبه14:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7061MD83سه شنبه15:00شيرازطبق برنامه
ماهان1043AB4سه شنبه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100سه شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7435MD82سه شنبه15:45همدانطبق برنامه
ایران اير تور8096MD83سه شنبه16:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7423MD82سه شنبه16:30اصفهانطبق برنامه
ايران اير350MD82سه شنبه17:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4071A320سه شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100سه شنبه19:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7081MD82سه شنبه20:00تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4سه شنبه20:15مشهدطبق برنامه
کيش اير7453MD82سه شنبه20:35تهرانطبق برنامه
نفت2629FA50سه شنبه21:15اهوازطبق برنامه
ايران اير420MD82سه شنبه21:25اصفهانطبق برنامه
کيش اير7461A320سه شنبه22:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7025A320سه شنبه23:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82سه شنبه23:15دبيطبق برنامه
کيش اير7429F100سه شنبه23:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/06/09 11:45
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما