چهارشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1393 15:26
31°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آتا5221MD83چهار شنبه15:45تهراناعلام ورود(16:15)
ماهان1043AB4چهار شنبه15:55تهراناعلام ورود(16:30)
زاگرس4003MD82چهار شنبه16:45تهرانطبق برنامه
نفت2629FA50چهار شنبه16:55اهوازطبق برنامه
ايران اير350MD82چهار شنبه17:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7429MD82چهار شنبه17:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82چهار شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83چهار شنبه19:15تهرانطبق برنامه
تابان6261MD82چهار شنبه20:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4031MD82چهار شنبه20:30مشهدطبق برنامه
کيش اير7453MD82چهار شنبه20:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83چهار شنبه20:30تهرانطبق برنامه
نفت2647FA50چهار شنبه20:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7437F100چهار شنبه20:45رشتطبق برنامه
زاگرس4080MD83چهار شنبه20:45کرمانطبق برنامه
کيش اير7179F100چهار شنبه20:45ابوظبيطبق برنامه
آسمان3895AT72چهار شنبه22:25شيرازطبق برنامه
زاگرس4020MD82چهار شنبه22:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82چهار شنبه23:15دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/02/03 15:25
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما