شنبه ، 29 آذر ، 1393 02:54 English
20°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آسمان3839AT72شنبه07:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7055MD82شنبه08:05تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1286F100شنبه08:30اصفهانطبق برنامه
اير تور916MD82شنبه10:00اهوازطبق برنامه
کيش اير7063F100شنبه12:00بندر عباسطبق برنامه
زاگرس4051MD83شنبه13:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82شنبه14:00دبيطبق برنامه
کيش اير7053MD83شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7023F100شنبه14:45اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/09/29 02:50
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما