شنبه ، 8 شهريور ، 1393 06:56 English
31°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82شنبه08:05تهرانطبق برنامه
اير تور916MD82شنبه10:15اهوازطبق برنامه
کيش اير7455MD82شنبه11:15تهرانطبق برنامه
اترک1905A321شنبه11:40تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83شنبه13:30تهرانطبق برنامه
نفت2629FA50شنبه13:55اهوازطبق برنامه
کيش اير7053MD83شنبه14:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100شنبه15:10تهرانطبق برنامه
کيش اير7417F100شنبه15:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7131F100شنبه15:15دبيطبق برنامه
ماهان1043AB4شنبه15:55تهرانطبق برنامه
زاگرس4003MD82شنبه16:45تهرانطبق برنامه
کاسپين044MD82شنبه17:00تهرانطبق برنامه
نفت2647FK50شنبه17:30بندر عباسطبق برنامه
آسمان3895AT72شنبه18:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7135MD82شنبه18:45دبيطبق برنامه
کيش اير7179F100شنبه18:45ابوظبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/08 06:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما