جمعه ، 23 بهمن ، 1394 19:31 English
21°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7453MD82جمعه20:15تهراناعلام ورود(20:15)
ايران اير420MD82جمعه20:20اصفهانطبق برنامه
نفت2639FK50جمعه20:40بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7461F100جمعه21:15شيرازطبق برنامه
معراج2820A320جمعه21:30تهرانطبق برنامه
زاگرس4055MD82جمعه21:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82جمعه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7429F100جمعه22:15تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/11/23 19:40
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما