پنجشنبه ، 8 مرداد ، 1394 00:28 English
37°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آسمان3839AT72پنج شنبه07:05شيرازطبق برنامه
کيش اير7055MD82پنج شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051A320پنج شنبه09:05تهرانطبق برنامه
آتا5209MD82پنج شنبه09:40تبريزطبق برنامه
نفت2531F100پنج شنبه10:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4003MD82پنج شنبه11:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7097F100پنج شنبه11:25کرمانشاهطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه12:10اصفهانطبق برنامه
کيش اير7143MD82پنج شنبه12:15دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/05/08 00:30
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما