# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 973 تبریز 16:00 اعلام تاخیر (۱۷:۳۰)
2 سپهران 4344 مشهد 16:40 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7054 تهران 16:45 پذیرش در میز (۱۷)
4 ماهان 1042 تهران 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
5 فلای پرشیا 7407 شیراز 17:30 طبق برنامه
6 آتا 5653 اصفهان 17:50 طبق برنامه
7 کیش ایر 7052 تهران 18:15 طبق برنامه
8 کیش ایر 7024 تهران 18:30 طبق برنامه
9 آتا 5753 اصفهان 18:30 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 999 مشهد 19:00 طبق برنامه
11 معراج 2819 تهران 19:50 طبق برنامه
12 ایران ایر 3377 شیراز 20:20 طبق برنامه
13 زاگرس 4070 تهران 21:35 طبق برنامه
14 قشم 1225 تهران 21:55 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 997 تهران 22:00 طبق برنامه
16 کیش ایر 7124 تهران 22:00 طبق برنامه
17 کیش ایر 7080 تهران 22:30 طبق برنامه
18 آتا 5660 تهران 22:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7014 تهران 23:45 طبق برنامه