# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7060 شیراز 14:30 سوار شدن از درب خروج (۴)
2 آسمان 3805 شیراز 15:10 پذیرش در میز (۱۱) ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7098 ساری 15:30 اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
4 ایران ایر تور 949 مشهد 15:30 اعلام تاخیر (۱۶:۱۵)
5 زاگرس 4106 مشهد 15:55 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵)
6 آتا 5653 اصفهان 16:20 طبق برنامه
7 تابان 6264 تهران 16:30 اعلام تاخیر (۱۸:۰۰)
8 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
9 ساها 175 تهران 17:05 طبق برنامه
10 کیش ایر 7024 تهران 18:00 طبق برنامه
11 کاسپین 6985 تهران 18:10 طبق برنامه
12 معراج 2819 تهران 18:45 طبق برنامه
13 ایران ایر تور 917 تهران 19:00 طبق برنامه
14 آسمان 3807 شیراز 19:35 طبق برنامه
15 کیش ایر 7128 تهران 20:00 طبق برنامه
16 تابان 6298 تهران 20:20 طبق برنامه
17 زاگرس 4070 تهران 20:30 طبق برنامه
18 سپهران 4344 مشهد 20:40 اعلام تاخیر (۲۲:۴۰)
19 آتا 5660 تهران 20:40 طبق برنامه
20 معراج 2821 تهران 21:15 طبق برنامه
21 کیش ایر 7052 تهران 21:30 اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
22 فلای پرشیا 7417 تهران 21:40 طبق برنامه
23 قشم 1225 تهران 23:05 طبق برنامه
24 کیش ایر 7080 تهران 23:30 طبق برنامه