# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 سپهران 4334 مشهد 14:25 اعلام تاخیر (۱۸:۲۵)
2 زاگرس 4106 مشهد 16:15 پرواز کرد (۱۶:۰۳)
3 پارس 4459 تهران 16:30 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، اعلام تاخیر (۱۷:۰۰)
4 ماهان 1042 تهران 17:00 پذیرش در میز (۱۵ ، ۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 کیش ایر 7112 اصفهان 18:30 اعلام تاخیر (۲۰:۳۰)
6 کیش ایر 7054 تهران 19:00 طبق برنامه
7 کیش ایر 7060 شیراز 20:00 طبق برنامه
8 سپهران 4344 مشهد 20:10 اعلام تاخیر (۰۰:۱۰)
9 معراج 2819 تهران 20:15 طبق برنامه
10 زاگرس 4070 تهران 20:25 طبق برنامه
11 کیش ایر 7080 تهران 23:00 اعلام تاخیر (۰۰:۴۵)
12 کیش ایر 7014 تهران 23:30 اعلام تاخیر (۰۰:۴۵)
13 قشم 1225 تهران 23:59 اعلام تاخیر (۰۰:۳۰)