# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 زاگرس 4002 تهران 14:45 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۱۵:۴۰)
2 ایران ایر 209 شیراز 15:05 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۱)
3 ایران ایر تور 997 تهران 15:15 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۵) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
4 تابان 6264 تهران 15:30 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 زاگرس 4106 مشهد 16:00 پذیرش در میز (۱۱)
6 وارش 5823 تهران 16:00 پذیرش در میز (۱۵)
7 کیش ایر 7022 اصفهان 16:00 پذیرش در میز (۱۷)
8 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
9 فلای پرشیا 7418 اصفهان 17:10 طبق برنامه
10 آتا 5713 تهران 17:20 طبق برنامه
11 کیش ایر 7052 تهران 18:30 طبق برنامه
12 ایران ایر 353 تهران 19:00 طبق برنامه
13 کیش ایر 7060 شیراز 20:00 طبق برنامه
14 زاگرس 4070 تهران 20:05 طبق برنامه
15 تابان 6262 تهران 20:20 طبق برنامه
16 کیش ایر 7160 شیراز 20:30 طبق برنامه
17 ایران ایر 3377 شیراز 20:45 طبق برنامه
18 کاسپین 6985 تهران 20:45 طبق برنامه
19 معراج 2821 تهران 21:05 طبق برنامه
20 آسمان 3805 شیراز 21:30 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 8099 مشهد 21:35 طبق برنامه
22 فلای پرشیا 7407 شیراز 21:40 طبق برنامه
23 آتا 5660 تهران 22:00 طبق برنامه
24 قشم 1225 تهران 22:05 طبق برنامه
25 کیش ایر 7080 تهران 23:30 طبق برنامه
26 کیش ایر 7024 تهران 23:45 طبق برنامه