# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 926 رشت 1401-4-6 دوشنبه 14:30 تاخیر دارد
2 سپهران 4345 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 19:05 اعلام ورود (۱۹:۵۰)
3 معراج 2820 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 اعلام ورود (۱۹:۵۵)
4 زاگرس 4071 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 اعلام ورود (۱۹:۳۰)
5 کیش ایر 7121 یزد 1401-4-6 دوشنبه 21:30 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 927 رشت 1401-4-6 دوشنبه 15:15 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
2 ایران ایر تور 997 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:15 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴) ، اعلام تاخیر (۱۹:۴۵)
3 سپهران 4344 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 20:00 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۰:۳۰)
4 معراج 2821 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 زاگرس 4070 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 پذیرش در میز (۱۷)

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 926 رشت 14:30 تاخیر دارد
2 سپهران 4345 مشهد 19:05 اعلام ورود (۱۹:۵۰)
3 معراج 2820 تهران 19:30 اعلام ورود (۱۹:۵۵)
4 زاگرس 4071 تهران 19:30 اعلام ورود (۱۹:۳۰)
5 کیش ایر 7121 یزد 21:30 طبق برنامه
6 پارس 4458 تهران 22:40 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 927 رشت 15:15 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
2 ایران ایر تور 997 تهران 19:15 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴) ، اعلام تاخیر (۱۹:۴۵)
3 سپهران 4344 مشهد 20:00 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۰:۳۰)
4 معراج 2821 تهران 20:30 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 زاگرس 4070 تهران 20:30 پذیرش در میز (۱۷)
6 کیش ایر 7052 تهران 22:30 طبق برنامه
7 پارس 4459 تهران 23:20 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی