# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7113 اصفهان 1399-10-30 سه شنبه 17:15 تاخیر دارد
2 تابان 6261 تهران 1399-10-30 سه شنبه 18:45 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
3 ماهان 4594 کرمان 1399-10-30 سه شنبه 18:45 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
4 زاگرس 4071 تهران 1399-10-30 سه شنبه 19:25 طبق برنامه
5 معراج 2864 اصفهان 1399-10-30 سه شنبه 19:50 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 421 اصفهان 1399-10-30 سه شنبه 17:15 سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کیش ایر 7124 تهران 1399-10-30 سه شنبه 18:15 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۲۱:۳۰)
3 سپهران 4313 تهران 1399-10-30 سه شنبه 19:00 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۳)
4 کیش ایر 7060 شیراز 1399-10-30 سه شنبه 19:30 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
5 ایران ایر تور 997 تهران 1399-10-30 سه شنبه 19:30 پذیرش در میز (۱۱ ، ۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 ایران ایر 350 تهران 16:30 پایان تحویل بار (۱۸:۳۸)
2 کیش ایر 7113 اصفهان 17:15 تاخیر دارد
3 سپهران 4365 مشهد 18:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
4 ایران ایر تور 998 مشهد 18:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۲)
5 کیش ایر 7023 اصفهان 18:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۶)
6 ماهان 4594 کرمان 18:45 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
7 تابان 6261 تهران 18:45 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
8 زاگرس 4071 تهران 19:25 طبق برنامه
9 معراج 2864 اصفهان 19:50 طبق برنامه
10 ایران ایر 420 اصفهان 20:20 طبق برنامه
11 ایران ایر 352 تهران 20:25 طبق برنامه
12 کیش ایر 7081 تهران 20:50 طبق برنامه
13 ایران ایر 3376 شیراز 21:05 طبق برنامه
14 قشم 1244 تهران 21:15 طبق برنامه
15 فلای پرشیا 7419 اصفهان 21:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7061 شیراز 21:45 طبق برنامه
17 کاسپین 6984 تهران 22:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7073 مشهد 22:45 طبق برنامه
19 کیش ایر 7125 تهران 22:45 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ایران ایر 421 اصفهان 17:15 سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کیش ایر 7124 تهران 18:15 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۲۱:۳۰)
3 سپهران 4313 تهران 19:00 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۳)
4 ایران ایر تور 997 تهران 19:30 پذیرش در میز (۱۱ ، ۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
5 کیش ایر 7060 شیراز 19:30 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
6 تابان 6262 تهران 19:45 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۴)
7 ماهان 4595 کرمان 19:45 پذیرش در میز (۱ ، ۲) ، تشخیص هویت در میز (۳)
8 زاگرس 4070 تهران 20:15 طبق برنامه
9 معراج 2821 تهران 20:40 طبق برنامه
10 ایران ایر 351 تهران 21:05 طبق برنامه
11 ایران ایر 353 تهران 21:10 طبق برنامه
12 ایران ایر 3360 بندرعباس 21:40 طبق برنامه
13 کیش ایر 7020 تهران 21:50 لغو شد
14 قشم 1245 تهران 22:00 طبق برنامه
15 فلای پرشیا 7407 شیراز 22:20 طبق برنامه
16 کیش ایر 7080 تهران 22:45 طبق برنامه
17 کاسپین 6985 تهران 23:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7052 تهران 23:30 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی