# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-1-21 شنبه 17:45 طبق برنامه
2 آتا 5700 تهران 1400-1-21 شنبه 18:00 طبق برنامه
3 آتا 5654 اصفهان 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 996 تهران 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
5 کیش ایر 7081 تهران 1400-1-21 شنبه 19:00 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 سپهران 4344 مشهد 1400-1-21 شنبه 16:40 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
2 آسمان 3805 شیراز 1400-1-21 شنبه 16:40 آماده پرواز
3 کیش ایر 7056 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
4 ماهان 1042 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۴)
5 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-1-21 شنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵)

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7063 بندرعباس 15:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
2 سپهران 4345 مشهد 15:50 پایان تحویل بار (۱۶:۳۴)
3 فلای پرشیا 7419 اصفهان 16:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
4 زاگرس 4147 مشهد 16:45 نشست (۱۶:۳۶)
5 کیش ایر 7023 اصفهان 17:45 طبق برنامه
6 آتا 5700 تهران 18:00 طبق برنامه
7 آتا 5654 اصفهان 18:40 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 996 تهران 18:45 طبق برنامه
9 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
10 ایران ایر 3376 شیراز 19:10 طبق برنامه
11 زاگرس 4071 تهران 19:20 طبق برنامه
12 تابان 6261 تهران 19:30 طبق برنامه
13 ایران ایر تور 998 مشهد 20:30 طبق برنامه
14 کیش ایر 7125 تهران 20:35 طبق برنامه
15 آتا 5659 تهران 21:00 طبق برنامه
16 قشم 1224 تهران 21:05 طبق برنامه
17 کیش ایر 7061 شیراز 21:15 طبق برنامه
18 کیش ایر 7057 تهران 22:20 طبق برنامه
19 کیش ایر 7191 اصفهان 23:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 سپهران 4344 مشهد 16:40 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
2 آسمان 3805 شیراز 16:40 آماده پرواز
3 کیش ایر 7056 تهران 17:00 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
4 ماهان 1042 تهران 17:00 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۴)
5 فلای پرشیا 7407 شیراز 17:30 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵)
6 زاگرس 4146 مشهد 17:30 پذیرش در میز (۱۱ ، ۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵)
7 آتا 5701 تهران 18:40 طبق برنامه
8 کیش ایر 7060 شیراز 18:45 طبق برنامه
9 آتا 5653 اصفهان 19:30 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 949 مشهد 19:45 طبق برنامه
11 ایران ایر 3377 شیراز 19:45 طبق برنامه
12 کیش ایر 7190 اصفهان 20:00 طبق برنامه
13 زاگرس 4070 تهران 20:05 طبق برنامه
14 تابان 6262 تهران 20:30 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 917 تهران 21:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7124 تهران 21:30 طبق برنامه
17 قشم 1225 تهران 21:50 طبق برنامه
18 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
19 آتا 5660 تهران 22:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7024 تهران 23:15 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی