به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کیش، عزت الله محمدی مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش گفت: در این طرح 700 نفر مشارکت کردند و تعداد زیادی از آهوان فرودگاه به زیستگاه اصلی خود انتقال یافتند.
مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست کیش گفت: به علت فرسودگی فنس های فرودگاه کیش در سال های قبل تعداد زیادی آهو وارد فرودگاه و پس از تعمیر فنس ها ،آهوان در فرودگاه گرفتار شدند.
وی افزود: برای امنیت آهوان و پروازهای فرودگاه طرح جمع آوری آهو ها اجرا شد.
محمدی گفت: 30 راس آهو سال 63 از جزیره خارک به کیش منتقل شدند و در حال حاضر حدود 750 راس آهو در کیش وجود دارد.
وی ایجاد زیستگاه طبیعی برای آهوان را یکی از اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش برای حفاظت از این گونه جانوری اعلام کرد و گفت: آهوان گونه های حمایت شده در کشور هستند و تلاش محیط زیست برای حفظ این جانداران زیبا همچنان ادامه دارد.
زیستگاه اصلی آهوان کیش جنوب و غرب جزیره است.
18 اردیبهشت بود که پرواز کیش تبریز به علت برخورد یک راس آهو با هواپیما متوقف شد و مسافران با هواپیمای دیگری جا به جا شدند.
مدیر کل فرودگاه کیش گفت: به منظور حفظ امنیت پروازها و جلوگیری از وقوع این حوادث طرح جمع آوری آهوان فرودگاه کیش امروز با موفقیت اجرا شد.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش