شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش در نظر دارد فاز اول پایگاه سوخت رسانی در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش را از طریق مناقصه به انجام رساند. لذا  از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود با توجه به جزییات ذیل در این فراخوان شرکت نمایند. 

جزئیات فراخوان

کد فراخوان ۹۶/۸۴۷/۸/۵

موضوع احداث فاز ۱ پایگاه سوخت رسانی در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش
معاونت برگزار کننده شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان مناقصه
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی ۱۹۹,۶۸۹,۷۶۳,۱۴۹
نام روزنامه منتشرکننده آگهی ایران و اخبار کیش
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ بازگشایی پاکات ۸ شهریور ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد ۵ شهریور ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۸ شهریور ۱۳۹۶
محل دریافت اسناد -دفتر مرکزی مناقصه گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس بلوک ۱۴ – طبقه همکف، دبيرخانه شركت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش- تلفن: ۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶ تهران- بزرگراه کردستان – پایین تر از حکیم نبش خیابان هفدهم پلاک ۱ شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس. تلفن: ۸۸۳۳۷۴۵۵-۰۲۱
توضیحات

(( آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای))

شماره ۵/۸/۸۴۷/۹۶

مناقصه ‌گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مدت قرارداد : ۲۴ ماه شمسی.
برآورد پایه : ۱۹۹.۶۸۹.۷۶۳.۱۴۹ ریال.

موضوع مناقصه : احداث فاز ۱ پایگاه سوخت رسانی در فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش.

مهلت فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶.
آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت :۱۵:۰۰مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶.
محل فروش اسناد مناقصه و تحویل پاکات:

دفتر مرکزی مناقصه گزار: جزيره كيش_ میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس بلوک ۱۴ – طبقه همکف، دبيرخانه شركت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش- تلفن: ۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶

تهران- بزرگراه کردستان – پایین تر از حکیم نبش خیابان هفدهم پلاک ۱ شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس. تلفن: ۸۸۳۳۷۴۵۵-۰۲۱

مبلغ خرید اسنادمناقصه : ۲.۰۰۰.۰۰۰(دو میلیون) ریال که می‌بایست به حساب شماره ۰۱۰۱۱۳۱۶۳۱۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه میرداماد به نام هندسه پارس واریز گردد.
شرایط مناقصه:

شرکت کلیه اشخاص حقوقی دارای صلاحیت درمناقصه آزاد است.
ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حداقل پایه ۳ در رشته نفت و گاز و یا تاسیسات الزامی می باشد.
پیشنهاددهندگان می بایست مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی فنی را که در اسناد درج شده است همچنین ارائه قرارداد مشابه با موضوع فرایند ارجاع کار مطابق جدول مندرج در اسناد و رونوشت قرارداد را در ۵ سال گذشته را در پاکت “ب” ارائه نمایند.
حداقل امتیاز فنی مورد نیاز جهت بازگشایی پاکت “ج”بر اساس معیارهای ارزیابی فنی بازرگانی مندرج در اسناد ارزیابی پیوست برای مجموع عوامل ۶۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
هزینه های درج آگهی‌ هر دو نوبت در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می‌باشد و با نظرمناقصه گزار برای یک دوره ۳ ماهه قابل تمدید است.
حد نصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت کنندگان در مرحله بازگشایی پاکات “الف”، “ب” ۳ شرکت کننده و برای پاکت “ج” ۲ شرکت کننده می باشد.
پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزیمناقصه ­گزار بازگشایی خواهد شد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.
ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:۴۴۴۲۴۸۵۳-۰۷۶ تماس گرفته يا به سايت www.kish.ir مراجعه فرماييد.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
قیمت اسناد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال