اطلاعیه شماره سه

در روز شنبه مورخ 1397/10/15 اصل مدارک ذیل را جهت ارایه همراه داشته باشید. لازم به ذکر است که ساعت مراجعه برای هر فرد متفاوت می باشد. لذا فقط در ساعتی که برای شما تعیین و اعلام خواهد شد، حضور داشته باشید.

توضیح مهم : محل مراجعه ، سالن مسافری بندر تجاری کیش می باشد

الف ) مدارک الزامی و اجباری

1- مدارکی دال بر سابقه سکونت در کیش به مدت حداقل 5 سال، شامل یکی از موارد ذیل :
1-1- اجاره نامه رسمی املاک دارای مهر و امضا و یا سند رسمی
2-1- سوابق بیمه تامین اجتماعی دارای مهر و امضا اداره تامین اجتماعی کیش
3-1- سوابق تحصیلی دارای مهر و امضا دانشگاه و یا مدرسه مستقر در کیش
4-1-  کارت کیشوندی (استعلام سابقه 5 سال توسط فرودگاه انجام می پذیرد)
2- اصل شناسنامه متقاضی (افراد متاهل شناسنامه همسر و فرزند را نیز به همراه داشته باشند)
3- اصل کارت ملی
4- اصل کارت پایان خدمت
5- اصل مدرک تحصیلی

ب ) مدارک اختیاری
توضیح اینکه در صورت داشتن این مدارک امتیاز بیشتری به شما تعلق می گیرد و در ارزیابی ها تاثیر دارد.

1- گواهی نامه رانندگی
2- گواهی نامه صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تخصصهای مرتبط با تعمیر و نگهداری خودرو
3- گواهی نامه صادره از سازمان آتش نشانی در خصوص آموزش های عمومی و تخصصی
4- گواهی نامه صادره از جمعیت هلال احمر در خصوص دوره های عمومی و تخصصی جستجو، نجات، امداد و کمک های اولیه
5- احکام قهرمانی در مسابقات ورزشی
6- گواهی نامه مربیگری در رشته های ورزشی
7- گواهی نامه نجات غریق
8- گواهی نامه دوره های دیواره نوردی و کار با طناب و تجهیزات صعود و فرود و کار در ارتفاع
9- سایر گواهی نامه های آموزشی و دوره های مهارتی که در بالا ذکر نشده است.
10- مدارک و مستندات مربوط به متقاضیانی که خودشان سابقه حداقل شش ماه حضور در مناطق عملیاتی و جبهه داشته اند.
11- مدارک و مستندات مربوط به متقاضیانی که پدر و یا برادر و یا شوهر و یا فرزند شهید می باشند.
12- مدارک و مستندات مربوط به متقاضیانی که جزو فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و یا فرزندان اسرا و آزادگان می باشند.