اطلاعیه شماره پنج

به اطلاع می رساند آخرین مهلت جهت بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ارزیابی مدارک ، روز چهارشنبه مورخ 12-10-1397 می باشد.