ورزشکاران منتخب اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه کیش جهت شرکت در اولین دوره بازی های ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور  عازم بندر انزلی شدند.

این ورزشکاران قبلا در مسابقات مقدماتی شرکت نموده و مجوز ورود به مسابقات نهایی را کسب نموده اند.

مسابقه نهایی،  بین ورزشکاران آتش نشانانِ برتر فرودگاه های کشور در رشته های کشتی، آمادگی جسمانی، والیبال و دو و میدانی برگزار خواهد شد.

ورزشکاران منتخب این دوره از مسابقات ، به بازی های جهانی آتش نشانان که در کشور کره جنوبی برگزار می شود اعزام خواهند شد.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری